Foto galerija
Video galerija
Simboli
Himna
E-mail

H53
Pust v Cerknici
Kra�ki pust
Stri�ek

       >>Odbor

Člani Upravnega odbora TPM 2023:
Predsednik: Rajko Podgornik
Tajnik: Ivica Podgornik
Kapelnik: Igor Leban
Gospodar: Milan Grahelj/Irma Bratuž
Drugi člani UP: Rok Nagode/Silva Mlakar

Člani upravnega odbora TPM 2022:
Predsednik: Rajko Podgornik
Tajnik: Ivica Podgornik
Kapelnik: Igor Leban
Gospodar: Milan Grahelj/Irma Bratuž
Drugi člani UO: Rok Nagode/Silva Mlakar

Člani Upravnega odbora TPM 2021:
Predsednik: Albin Mrak
Tajnik: Silva Mlakar
Kapelnik: Igor Leban
Gospodar: Milan Grahelj/Irma Bratuž
Drugi člani UO: Rok Nagode/

Arhiv

LETO
PREDSEDNIK
TAJNIK
KAPELNIK
GOSPODAR
�LAN
�LAN
�LAN
�LAN
1996
Pavel RUTAR Alfonz FISCHIONE Gvido COSTANTINI Toni KRAVANJA
Borut KLANJŠ�EK Silvan GABERŠ�EK Franc MANFREDA  
1997
Pavel RUTAR Alfonz FISCHIONE Gvido COSTANTINI Toni KRAVANJA
Borut KLANJŠ�EK Silvan GABERŠ�EK Dani OBLAK  
1998
Alfonz FISCHIONE Dani OBLAK Gvido COSTANTINI Toni KRAVANJA
Borut KLANJŠ�EK Silvan GABERŠ�EK Ivan OBLEŠ�AK  
1999
Alfonz FISCHIONE Dani OBLAK Remo COSTANTINI Toni KRAVANJA
Borut KLANJŠ�EK Silvan GABERŠ�EK Ivan OBLEŠ�AK  
2000
Dani OBLAK Toni KRAVANJA Remo COSTANTINI Silvan GABERŠ�EK
Borut KLANJŠ�EK Sre�Ko KRAJNIK Ivan OBLEŠ�AK  
2001
Dani OBLAK Alfonz FISCHIONE Davorin KOVA�I� Silvan GABERŠ�EK
Borut KLANJŠ�EK Sre�Ko KRAJNIK Ivan OBLEŠ�AK  
2002
Alfonz FISCHIONE Ivan OBLEŠ�AK Davorin KOVA�I� Sre�Ko KRAJNIK
Borut KLANJŠ�EK Toni KRAVANJA Viktor GOLOB  
2003
Alfonz FISCHIONE Dani OBLAK Davorin KOVA�I� Sre�Ko KRAJNIK
Borut KLANJŠ�EK Toni KRAVANJA Viktor GOLOB  
2004
Ivan OBLEŠ�AK Dani OBLAK Davorin KOVA�I� Sre�Ko KRAJNIK
Toni KRAVANJA Alfonz FISCHIONE Valter �ARMAN  
2005
Ivan OBLEŠ�AK Dani OBLAK Davorin KOVA�I� Sre�Ko KRAJNIK
Toni KRAVANJA Viktor GOLOB Valter �ARMAN  
2006
Ivan OBLEŠ�AK Dani OBLAK Davorin KOVA�I� Sre�Ko KRAJNIK
Toni KRAVANJA Alfonz FISCHIONE Valter �ARMAN  
2009
Ivan OBLEŠ�AK Dani OBLAK Ale? LEBAN Sre�Ko KRAJNIK
Toni KRAVANJA Peter GABERŠ�EK Dare KOŠUTA  
2010
Ivan OBLEŠ�AK Dani OBLAK Aleš LEBAN Sre�Ko KRAJNIK
Toni KRAVANJA Peter GABERŠ�EK Dare KOŠUTA Leban Igor
2011
Ivan OBLEŠ�AK Dani OBLAK   Sre�Ko KRAJNIK
Darko KOŠUTA Peter GABERŠ�EK Aleš LEBAN   Anton KRAVANJA
  Leban Igor      
2012
Ivan OBLEŠ�AK Silva MLAKAR   Sre�Ko �ERIN
Aleš LEBAN Peter GABERŠ�EK Dani OBLAK Anton KRAVANJA
  Sre�Ko KRAJNIK   Darko KOŠUTA Leban Igor  
2013
Ivan OBLEŠ�AK Silva MLAKAR Aleš LEBAN   Sre�Ko �ERIN
  Peter GABERŠ�EK Lucija ŠORLI Sre�Ko KRAJNIK  
2014
Ivan OBLEŠ�AK Silva MLAKAR Igor LEBAN Mitja ŠORLI
Peter GABERŠ�EK Lucija ŠORLI Albin KANALEC  
2015
Ivan OBLEŠ�AK
Namestnik:
Nikolaj MO�NIK
Silva MLAKAR Igor LEBAN Lu�Ka in Mitja ŠORLI
  Albin KANALEC Albin MRAK    
2016
Albin Mrak Silva MLAKAR Igor LEBAN Lucija in Mitja ŠORLI
Nikolaj MO�NIK Albin KANALEC  
2017
Albin MRAK Silva MLAKAR Igor LEBAN Lucija in Mitja ŠORLI
  Nikolaj MO�NIK Darko LIPUŠ�EK    
2018
Albin Mrak Silva MLAKAR Igor LEBAN Lucija in Mitja ŠORLI
Nikolaj MO�NIK Albin KANALEC  
2019
Albin MRAK Silva MLAKAR Igor LEBAN LIrma Brato�
  Milan Grahelj Darko LIPUŠ�EK Nada Lupuš�ek  
         
         
         


1.Himna (integralna)
2.Himna (razsirjena)
3.Himna (gola)
4.Program
5.Livek 2010 (foto)
6.Videogalerija

--] TPM � Copyright 2003 graphics, design Lara-K . Webmaster [--