Foto galerija
Simboli
Himna
E-mail

H53
Pust v Cerknici
Kra�ki pust
Stri�ek

       >>Foto galerija


Fotografije so last Tminske Pustne Muzike.
Vse pravice pridr�ane v skladu z
Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah !


Foto album

 

2023
Ad kantona do kantona (klikni slideshow)
4. Pustna muzika v Cerknem (klikni slideshow)
4. Grofova povorka v Tolminu (klikni slideshow)
Pust v Šempetru 2023 (klikni slideshow)
Pust na Viru 2023 (klikni slideshow)
2022
Pustni torek 2022 (klikni slideshow)
TPM na Frikafestu 2022 (klikni slideshow)
Jesenski izlet 2022 (klikni slideshow)
Spomladanski izlet 2022 (klikni slideshow)
2021
Koronski pustni torek 2021 (klikni slideshow)
TPM na praznovanju 70 let Darija,Antona in Borisa (klikni slideshow)
2020
Pogreb PUSTA - Tolmin 26.02.2020 (klikni slideshow)
"Ad kantona da kantona, da tazadne betule" Tolmin 25.02.2020 (klikni slideshow)
Pustni torek - obisk varovancev Doma upokojencev Tolmin - 25.02.2020 (klikni slideshow)
Karneval "Hojlarija,ribičija" v Cerknici 23.02.2020 (klikni slideshow)
Tminsk pust 22.02.2020 3. Grofova povorka (klikni slideshow)
Kaleda 20.02.2020 (klikni slideshow)
Vaje 17.01.2020 (klikni slideshow)


2019
10. jubilejna dobrodelna stojnica "NAJ NA BO�I� NIH�E NE �UTI POMANJKANJA" 24.12.2019 (klikni slideshow)
Redni letni ob�ni zbor 2019 06.12.2019 (klikni slideshow)
Pogreb pusta, Tolmin 06.03.2019 (klikni slideshow)
Pustni torek v Tolminu - 2. grofova povorka 05.03.2019 (klikni slideshow)
Gostovanje na "Stri�kovem pustu" v Viru pri Dom�alah 03.03.2019 (klikni slideshow)
Ko�evje - gostovanje na Ma�karadi 02.03.2019 (klikni slideshow)
Kaleda 28.02.2019 (klikni slideshow)

 

2018
9. Bo�i�na dobrodelna stojnica "naj na Bo�i� nih�e ne trpi pomanjkanja" 24.12.18 (klikni slideshow)
Redni letni ob�ni zbor – 9.12.2018 (klikni slideshow)
Praznovanje okrogle obletnice (60) naših �lanic Irme in Rozi – 21.11.2018 (klikni slideshow)
TPM – pogreb pusta – 14.02.2018 (klikni slideshow)
TPM Tolmin - 13.02.2018 - Dom upokojencev, "Ad kantona da kantona da tazadne betule" (klikni slideshow)
TPM – 1. GROFOVA POVORKA 13.02.2018 (klikni slideshow)
Bled 11.02.2018 (klikni slideshow)
Beljak 10.02.2018 (klikni slideshow)
Kaleda 09.02.2018 (klikni slideshow)
Otvoritev novih prostorov 27.01.2018 (klikni slideshow)

 

2017
TPM - Sre�nja pri MUZEJSKEM VLAKU 06.05., 03.06., 06.06., 23.09. in 14.10.2017 (klikni slideshow)
TPM - No� na jezeru 10.06.2017 (klikni slideshow)
TPM - No� na jezeru - sre�anje gospodarstvenikov 06.06.2017 (klikni slideshow)
TPM - 100 letnica I. svetovne vojne - Hotel Dvorec 13.05.2017 (klikni slideshow)
TPM - KRESOVANJE 30.04.2017 (klikni slideshow)
TPM - Kaleda 24.02.2017 (klikni slideshow)
TPM - Prešerni karneval 25.02.2017 Kranj (klikni slideshow)
TPM - Zmajev karneval 25.02.2017 LJUBLJANA (klikni slideshow)
TPM - 26.02.2017 Stri�kov pust - Vir pri Dom�alah (klikni slideshow)
TPM - 28.02.2017 Pustni torek v Tolminu (klikni slideshow)
TPM - 01.03.2017 - Pogreb PUSTA Tolmin (klikni slideshow)
TPM - 04.03.2017 - Dobova – Fašjenk (klikni slideshow)
TPM – Gostovanje na karnevalu v Špetru (San Pietro) Italija 19.02.2017 (klikni slideshow)
TPM - Pustno novo leto 07.01.2017 (klikni slideshow)
TPM – abrahamki vse najboljše – feb.2017 (klikni slideshow)
TPM – VAJE 2017 (klikni slideshow)

 

2016
TPM 2016 - TV SLO 1 - Dobro jutro 05.02.2016 (klikni slideshow)
TPM 2016 - KALEDA 05.02.2016 (klikni slideshow)
TPM 2016 - Šempeter pri N.Gorici - povorka (klikni slideshow)
TPM 2016 - Stri�kov pust - Vir pri Dom�alah 07.02.2016 (klikni slideshow)
TPM 2016 - Pustni torek Tolmin (klikni slideshow)
TPM 2016 - Pogreb Pusta 10.02.2016 (klikni slideshow)
TPM – Prestolonaslednik Ferdinand na obisku pri grofu Coroniniju na Mostu na So�i 20.08.2016 (klikni slideshow)
TPM – Muzejski vlak Most na so�i – sre�anje Ferdinand in Coronini 24.09.2016 (klikni slideshow)
TPM skupina Frika na Sirarstvu Konec Vol�e – otvoritev zorilnice salamov 05.11.2016 (klikni slideshow)
TPM – Hotel Dvorec – Martinovanje 11.11.2016 (klikni slideshow)
TPM – otvoritev oglasne deske 19.11.2016 (klikni slideshow)
TPM – ob�ni zbor 02.12.2016 (klikni slideshow)
TPM – Skupina Frika na Svetolucijskem sejmu 13.12.2016 (klikni slideshow)
TPM – 7. dobrodelna stojnica 24.12.2016 (klikni slideshow)

 

2015
TPM - 6. dobrodelna stojnica - Tolmin (klikni slideshow)
TPM na Mostarski tr�nici 13.12.2015 (klikni slideshow)
70. roj. dan �lana TPM Silva Rutar, 20.10.2015 (klikni slideshow)
TPM - predsednik �astni �lan (klikni slideshow)
20.11.2015 - jubilejna - sebna znamka TPM (klikni slideshow)
70. roj. dan �lana TPM Silva Koder, 20.10.2015 (klikni slideshow)
03. oktober 2015 - TPM na Bledu (klikni slideshow)
26. september 2015 - TPM na prazniku frike 2015 (klikni slideshow)
29. avgust 2015 - praznovanje zlate poroke predsednika TPM (klikni slideshow)
TPM Puntarski dnevi - Mnogoboj 18.07.2015 (klikni slideshow)
60. roj. dan �lanice TPM Lucije Šorli, 20.06.2015 (klikni slideshow)
60. roj. dan �lana TPM Lipuš�ek Slavka - 24.05.2015 (klikni slideshow)
TPM - vo�nja po Ljubljanici 12.04.2015 (klikni slideshow)
TPM - praznovanje 8. marca (klikni slideshow)
Abraham naše �lanice Ljubke Kranjc - 21.02.2015 (klikni slideshow)
TPM zadnje vaje 09.02.2015 (klikni slideshow)
TPM 2015 - Pogreb pusta (klikni slideshow)
TPM 60 LET - 17.02.2015 - Tolmin (klikni slideshow)
KALEDA 13. februar 2015 (klikni slideshow)
TPM 2015 - Vir pri Dom�alah (klikni slideshow)
TPM 2015, Bled - Otvoritev obvoznice (klikni slideshow)
TPM 2015 - 07.02.2015 Ad kantona da kantona, da tazadne betule ... (klikni slideshow)
2014
Pustno novo leto 2015 - 03.01.2015 (klikni slideshow)
5. dobrodelna stojnica -24.12.2014 (klikni slideshow)
Praznik frike 04.10.2014 Tolmin (klikni slideshow)
Ob�ni zbor 06.12.2014 (klikni slideshow)
Nagradni izlet - Bernardin Portoro� 26.04.2014 (klikni slideshow)
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
2013
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
2012
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
 
2011
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
 
2010
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
 
2009
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
 
2008
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
 
2007
(klikni slideshow)
 
2006
(klikni slideshow)
 
2005
(klikni slideshow)
 
2004
(klikni slideshow)
 
2003
(klikni slideshow)
 
2002
(klikni slideshow)
 
2001
(klikni slideshow)
 
1998
(klikni slideshow)
 
1995
(klikni slideshow)
 
1984
(klikni slideshow)
 
1983
(klikni slideshow)
 
1979
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
 
1977
(klikni slideshow)
 
1976
(klikni slideshow)
 
1975
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
 
1974
(klikni slideshow)
 
1973
(klikni slideshow)
(klikni slideshow)
 
1972
(klikni slideshow)
 
1970
(klikni slideshow)
 
1965
(klikni slideshow)
 
1962
(klikni slideshow)
 
1955
(klikni slideshow)
   


Tolmin, 2015
Tminska pustna muzika
Iz leve proti desni zgoraj:
Nikolaj Mo�nik, Igor Leban, Mirko Kuštrin, Darko Lipuš�ek, Albin Mrak, Ladislav Lipuš�ek, Marija Lipuš�ek, Albin Kanalec, Miran Leban,
druga vrsta - Sonja Testen, Veronika Devetak, Silva Mlakar, Helena Manfreda, Ljubka Kranjc, Dorica �uber, Andrej Laharnar,
spodaj - Mitja Šorli, Magda Urši�, Lucija Šorli, Kanalec Danilo, g. Rajko in ga. Ivica Podgornik

Portoro�, 2014

Ljubljanski grad, 2013

Mušketirji, 2012

Kanin, 2011

Škoti, 2010

Kekci, 2009


Vikinki, 2008Beduini, 2007Meksikanci, 2006Mu�ketirji, 2005


Stojijo: : Mimi, Pjero, Prezelj, Erik, ta mlad, Silvo, Zvone, Zvezdic, Ale�, Robi, Juanc, Albin�, In�in, Flisar, �arman, Vinko B., �i�i
�epijo: Zdravko, Sre�ko, �in�, Golob, Samo, In�, Pepi, �ino, ta mlad, Dani, Tona


Kmeti, 2003


Stojijo: Mimi, Tona, �i�i, Zvezdic, Pjero, �arman, Albin�, Klinton, Zvone, Labando, �ino,
Silvo, �in�, Prezelj, Balantou, In�in, Paluk�, Zastava.
�epijo: Golob, Fazan, In�, Mikar, Dani.
V ozadju levo: direktor Pusta Pol

2001


Kozaki
, 2000

Zgoraj: Juanc, Pjero, Albin�, Sre�ko, Zvezdic, Silvo, Zdravko
Sredina zgoraj: Golob, Fazan, �in�, Mimi, �ino, Ale�, Tojo
Sredina spodaj: Tona, �oni, Zvone, Pepi, Silvan
Spodaj: In�in, Milane�, Dani
Le�i: In�

1998


Robin Hoodi, 1996


Tr�a�ani, 1995
Trzacani

Plan�arji, okoli leta 1979


TPM, 1975


Dvorjani, 1974

Stojijo: Albin�, NN, NN, Jure P., Stole, Prezelj, Miti� ?, Rutar�, Juanc,
Karl� K., Paskuti, Bogomil�.
Vmes: NN.
�epijo: NN, Fazan, Franko G., Frencelj K., Boh�, Maks �., Branki�,
Remo, NN, Paluk�.


Meksikanci, 1971

Stojijo: Juanc M., Karl� K., Paskuti, Paluk�, Albin� T., Francelj K., Silvo C., Maks �.
Vmes: Remo
�epijo: Boh�, Branki�, Nin�, Stole, Franko G., Andrej�k P.

�koti, 1955
TPM1955
Ivo Taljat, Viktor Sivec, Karlo Presl, Milan Filli, Julij Mrak, Ivan Filli,
Jo�ko Batistuta, Metod Vidmar, Romolo Costantini, Vasja Klavora, Albin �ermelj,
Marjan Roner, Remo Costantini, Mirko Fili, Boris Zarli, Boris Filli, Janko
Hrast.


 
 
 
 
 

 

--] TPM � Copyright 2003 graphics, design Lara-K . Webmaster [--