Foto galerija
Simboli
Himna
E-mail

H53
Pust v Cerknici
Kraški pust
Striček

       >>Člani
Ime in priimek

1. Igor LEBAN
2. Silva MLAKAR
3. Ljubka KRANJC
4. Magda URŠIČ
5. Miran LEBAN - raketa
6. Albin MRAK
7. Mirko KUŠTRIN
8. Dorica ŽUBER
9. Darko LIPUŠČEK
10. Marija LIPUŠČEK
11. Ladislav LIPUŠČEK
12. Veronika DEVETAK
13. Radovan GOLJA
14. Bernarda URŠIČ
15. Valentin/Zdravko  LAPANJA
16. Ana KANALEC
17. Andrej LAHARNAR  
18.  Milan Grahelj
19. Irma BRATUŽ
20. Danilo FLANDER
21. Ada Koren
22. Branko Humar
23. Laharnar Edvard
24. Podgornik Rajko
25. Podgornik Ivica
26. Edi PODOREH

 

 

PASIVNI ČLANI:

1.

Rok Nagode

2.

Bratuž Rajko

3.

Sonja TESTEN

4.

Mrak Hermina

5.

Rozi Lipušček

6.

Franc Hvala
ČASTNI ČLANI

1.
Albin KANALEC
2. Silvo Rutar 


 

 

--] TPM � Copyright 2003 graphics, design Lara-K . Webmaster [--